Hiekan- ja öljynerotuskaivot

Product Description

Hiekanerotuskaivo täyttää rakennusmääräykset pienkohteilta vaadittavan hiekanerotuksen osalta.

Öljynerotuskaivo täyttää rakennusmääräykset pienkohteilta vaadittavan öljynerotuksen osalta. Pakollinen lisävaruste muun muassa autotallin rakentamisessa.