Kaivot ja pumppaamot

Kaivoilla on oleellinen rooli sade-, salaoja- ja jätevesien keräämisessä sekä putkilinjojen tarkastamisessa. Kun vettä tarvitsee myös nostaa, mukaan tarvitaan pumppausta.
Tuotevalikoimamme sisältää suuren määrän erilaisia kaivoja sekä perusmalliset hulevesien ja jätevesien pumppaamot

Kaivot

Yhdyskuntatekniset kaivot ovat oleellinen osa viemäri-, sadevesi- ja salaojajärjestelmän rakentamista. Rotomonin tuotevalikoima pitää sisällään suuren määrän erilaisia standardikokoisia kaivoja, jonka lisäksi merkittävä osa kaivoista valmistetaan tilaajalta saatavien mittakuvien mukaan. Näin varmistetaan, että kaivot täyttävät juuri kohteen vaatimukset.

  • Sadevesikaivot varustetaan ritiläkansistolla ja sakkapesällä. Niiden tehtävänä on kerätä piha-alueiden sade-, valuma- ja sulamisvesiä ja johtaa ne hallitusti eteenpäin hulevesien keräykseen.
  • Tarkastuskaivot on tarkoitettu sadevesi-, salaoja- ja viemärilinjojen tarkastamiseen. Ne varustetaan tyypillisesti umpikannella, minkä lisäksi viemärin tarkastuskaivoissa on vakiovarusteena virtausta ohjaava pohjakouru.
  • Perusvesikaivot toimivat sadevesi- ja salaojalinjojen kokoomakaivoina. Ne varustetaan sakkapesällä, umpikansistolla sekä padotusventtiilillä, joka estää salaojan toimimisen väärään suuntaan rankkasateen sattuessa.
  • Rännikaivot ovat kevytrakenteisia kaivoja kattojen valumavesien keräämiseen.
  • Erikoiskaivot ovat kaivoja, joita käytetään muun muassa hiekan tai öljyn erottamiseen, kaapeleiden yhdistämiseen tai vesijohto- ja maalämpölinjojen kokoamiseen.
  • Puhdasvesikaivo on muovinen tuoteinnovaatio betonirengaskaivon korvaamiseen.

Pumppaamot

Lue lisää esitteestä >

Näytetään kaikki 2 tulosta