Huoltopalvelut

Rotomon Oy on rakentanut toimivan huoltotoiminnan. Palvelemme asiakkaiden tarpeita ja turvaamme toimitetuille laitteistoille ja kokonaisuuksille mahdollisimman pitkän sekä kustannustehokkaan elinkaaren.

Huoltotoimintamme on jatkuvasti kehittyvää. Koulutamme toimintaan sitoutuneet henkilöt huolto-, tuotanto- ja myyntiosastoilla vastaamaan teknisiin haasteisiin.

Yrityksellämme on oma huoltoyksikkö. Lähtökohtamme on tarjota asiakkaillemme helppoa ja kustannustehokasta toimintamallia huoltotarpeisiinsa. Huoltomme on asiakaslähtöinen ja mahdollistaa loppukäyttäjälle prosessin, johon ei tarvitse itse uhrata aikaa ja tietämystä.

Huoltoyksiköillämme on huoltoajoneuvoissaan kattava määrä varaosia ja muita tarvikkeita, joilla saadaan vikaantunut tai häiriötilaan mennyt laitteisto toimintakuntoon nopeasti. Huollollamme on varaosia kaikkiin toimittamiimme pumppumalleihin, mukaan lukien ohjausjärjestelmien varaosat.

Tarjoamme asiakkaillemme sijaislaitepalvelun. Mikäli vikaantunutta tai häiriötilaan mennyttä laitteistoa ei saada heti korjattua, toimitamme sijaislaitteiston, jotta vaaditun prosessin suorittaminen ei keskeydy.

Huoltoraportit ja huoltohistoria on arkistoitu asiakas- sekä kohdekohtaisesti järjestelmäämme. Järjestelmästä pystymme tarvittaessa saamaan raportit jo tehdyistä korjauksista ja parannuksista. Huoltohistoria on hyödyllinen työkalu, esim. vertailussa uusia hankintoja tehtäessä sekä jaettaessa perusparannukset ja korjauksien kustannukset pidemmälle aikajaksolle.

Noudatamme huoltotoiminnoissamme laatujärjestelmää.

Huolto- ja sähkötarvikkeemme ovat korkealaatuisia, CE/Tukes-hyväksyttyjä.